KAFKAS LIV I ÅRTAL.1883. Franz Kafka föds den 3 juli och döps efter Kejsaren av Österrike-Ungern, Franz Josef.. / Franz Kafkas systrar föds 1890, 1892 och 1899 .

1897. Första sionistkongressen i Basel.
1889-1893. Kafka går i ( tyska ) folkskolan i centrala Prag.
1896. Bar-mizwah. ( Konfirmation.)
1893-1901. Kafka går i Altstädter Deutsches Gymnasium.
1901-1902. Hembiträdet Anna Pouzarova anställd i hemmet.
1901.

Kafka tar studenten 1901.( 5.7) Kafka studerar vid Deutschen Universität i Prag, först 2 veckor Kemi, sedan något Germanistik ( dvs. humaniora ), sedan juridik. 1902 möter han Max Brod. Läser Nietzsche. / Vänner är under denna tid främst Oscar Baum, Max Brod och Felix Weltsch. Kommer i kontakt med F. Brentanos filosofi./ FK visar intresse för anarkismen.

1903. Juridik ( Jura ).
1904-1905. Beschreibung eines Kampfes./ I Juli 1904 dör Theodor Herzl, 44 år gammal.. 1905. Sommarlov i Zuckmantel. Flera brev till vännen Oscar Baum. 1906.
Staatsprüfung. Promoveras till Juris Dr. (18/6 1906 ). Därefter rättspraktik. ( oblig. för anställning inom Österikisk-Ungersk offentlig förvaltning.)
1907. Anställd vid Assicurazioni Generali. / F.K. träffar unga Hedwig Weiler på sina ferier I Triech hos morbror Siegfried Löwy./ Betrachtung publiceras i tidskriften Hyperion.
1907. Skriver den oavslutade Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande.
1908. (30/7) anställd vid Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt. ( - 1922), ( Personal- styrkan innefattade 250 tjänstemän, samt en mängd annan personal.) / Håller personalens välkomsttal till den nye chefen. / Max Brod debuterar med en roman.
1909.
Resa med Max och Otto Brod till Riva vid Gardasjön ( Italien ). / Den sionistiska studentgruppen Bar Kochba startas av H. Bergmann, F. och R. Weltsch och H. Kohn. / FK sänder manuset Hochzeitsvorbereitungen …. till MB. / Besök i it. Brescia. Skriver Die Aeropläne in Brescia. / Resa till Paris. ( 8 -17/10 ).
1910.
Börjar skriva dagbok. / Kafka får kontakt med Fanta-cirkeln. ( Ledd av fru Berta Fanta. - ”Fanta” är ett judiskt efternamn. ). / Systern Elli gifter sig med Karl Hermann. / Kafka besöker åter Paris och därefter Berlin.
1911.
Resa till Italien ( Lugano) och åter till Paris tillsammans med Max Brod. / Karl Hermann grundar med FKs hjälp – och pengar från Hermann Kafka – Prager Asbestwerke Hermann & Co., en verkstad belägen i en förstad till Prag. / FK möter och blir vän med Jizschak Löwy och hans på Jiddisch spelande skådespelartrupp på en liten teater i Prag.
1912. Börjar skriva på Amerika. ( Der Verschollene ). / Möter Felice Bauer. / Börjar 20/9 korrespondensen med F. Bauer . ( Mer än 500 brev fr. FK. till henne.) . / Skriver Domen ( natten 22-23/9 ) och Förvandlingen. ( 17/11-6/12). / Läser redan i December offentligt upp Das Urteil ( Domen ) i en föreningslokal. / Den 10/12 utkommer Kafkas ( första ) bok Betrachtung
på Verlag Ernst Rowohlt.
1913. Kafka besöker Felice B. i Berlin. / Kafka träffar Martin Buber. / Publicerar Eldaren. ( d.v.s. första kap. av Amerika.). / September ensamresa till Trieste, Venedig och Riva ./ Träffar i Riva den icke-judiska Gertrud Wasner ( "Schweiziskan" ).

1914. April : Första förlovningen med F. Bauer. (13/4). / Juli : slår upp förlovningen. (13/7). / Börjar skriva Processen. / 28 Juli utbryter Första Världskriget. Kafka noterar detta med några få ord. / Skriver ( nuvarande ) avslutningskapitlet till Amerika.( ”Naturteaterkapitlet”.) / Resa till Östersjön i Juli.

1915. Återser Felice Bauer i Schweiz ( 22-24/5 ). / Får Fontane-priset. Miljonären och kafkabeundraren Carl Sternheim låter priset gå till FK i st. f. till honom själv. / Förvandlingen ( Kafkas andra bok ) publiceras.
1916.
Är med F. Bauer i Marienbad. / Publicerar Domen, I straffkolonien och En läkare på landet- samlingen hos Kurt Wolff..
1917.
Juli : andra förlovningen med F. Bauer. / Blodstörtning ( lungblödning ) natten 13/8 . Konstaterande av lungtuberkulos. / Den 2 Nov. meddelas den s.k. Balfourdeklarationen om judarnas rätt till en judisk stat i det brittiska protektoratet Palestina från den Brittiske utrikesministern A. Balfour till Lorden Lionel Walter Rothschild. / FK slår upp förlovningen, (27/12). / Tillbringar – som konvalescent - hela hösten i det lilla Zürau ( varifrån Ottlas man härstammade ) , väster om Prag, med sin ”favoritsyster” ( Ottla ). / Trädgårdssysslor./ Aforismer. jfr. samlingen Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande.

1918. Dubbelmonarkin Österrike-Ungern upplöses efter krigsslutet, den 11 november 1918. / Tjeckoslovakien bildas. Den nya republiken bestod av sju miljoner tjecker, två miljoner slovaker, tre miljoner sudettyskar, 750 000 ungrare, 500 000 karpatorutener och 80 000 polacker. Vissa dokument inom den statlig förvaltningen kom sedan att regelmässigt författas på två språk : Tyska och Tjeckiska. / Åter i Prag. / I september i Türnau. / Schelesen ( … i nuvarande Tjeckien.). Träffar Julie Wohryzek på ett pensionat där.
1919.
Utgivning på Rowohlt av den redan 1916 skrivna I straffkolonien. / Förlovning med Julie W../ Brevet till fadern skrivs mellan 10. und 13. November och skickas till modern, för vidare befordran. ( Denna begäran lämnas utan åtgärd av modern.). / Möte med Grete Bloch och Minze Eisner.

1920. Skriver Er. ( Han. ). / Befordras till Anstaltssekretär. / Träffar Gustav Janouch. / Träffar Milena Jesenská-Polaková i Prag. Inleder brevväxling med M. Jesenská. ( I Wien.) Vistelse i Meran./ Slår upp förlovningen med Julie W.. / Samlingen En läkare på landet utkommer. / Från december bor Kafka i Matliary ( sanatorium ) och träffar ungraren Robert Klopstock , som blir hans trogne "livläkare" och vän. / Ottla Kafka gifter sig med Josef David. (15/7).
1921.
FK på Matliary. / Avslutar förhållandet med Milena Jesenská.
1922.
Januari :på Spindelmühle.( sanatorium ). / Reser med Ottla i september till Plána.---- Från Januari till september : arbete med ny roman: Slottet. / Ottlas dotter Vèra föds. / Skriver Svältkonstnären och vad som senare kom att kallas Den sanningssökande hunden. / Kafka pensioneras. ( 30/6 1922 ).
1923.
Ottla Davidovás dotter Helene föds. / FK reser med systern Elli och hennes barn ( Felix och Gerti ) till ( Ostseebad ) Müritz ( vid Östersjön ), där han träffar Dora Dymant ( Diamant )./ Bor i Berlin med Dora nära 6 månader ( 24/9 1923 - 17/3 1924 ) på två olika adresser.
1924.
FK bor åter i Prag från 17/3. / Skriver Josefin , sångerskan eller musfolket. ( Kafkas sista berättelse.). / Reser i April med den unge vännen och läkaren , den likaså tbc-sjuke Klopstock och D. Dymant till sanatoriet Dr. Hoffman i Kierling. Dora står upp i den öppna bilen och skyddar Kafka mot vinden genom att breda ut sin kappa. Kafka dör den 3. juni i struptuberkulos. Hans sista ord är till där den närvarande systern Elli. / Senare under sommaren utkommer en ytterligare samling med berättelser , ( med titel: Svältkonstnären , redigerad av FK.) .

Kafka blev 40 år och 11 månader gammal. Han begravdes den 11 juni 1924 på judiska kyrkogården, Stracinice, i Prag, i närvaro av några få närstående, släkt och vänner. På gravstenen står hans namn på tyska och tjeckiska. Föräldrarnas namn kom till senare, undertill, på samma sten, ( Herman dog 1931, Julie 1934. De tre systrarna fick p.g.a. nazisternas brott inga gravar någonstans. Elli och Valli - och deras makar - mördades 1941-42, kanske i Lodz, Ottla 7/10 1943 i Auschwitz. En marmorminnessten - vid foten av den större gravstenen av granit - har följande inskrift på tjeckiska: ”Till minne av systrarna till den berömde Pragjudiske författaren Franz Kafka, mördade under nazi-ockupationen 1942-1943.”


.